.המסחרית שלך בהתחשב בדרישות של מהלכי העבודה שלך

 

סוגיות נפוצות שבהן דניאל מטפל כוללות בעיות דפוס, וירוסים, גיבוי, מחשבים שפועלים בקצב איטי, וכדומה.  לדניאל יש יכולת להמיר מה שנראים לעין כמכשולים גדולים לסוגיות פשוטות ולפתור אותם בצורה יעילה  ואפקטיבית.  זה הינו אחד מהשלבים העיקרים לגדילה

.מסחרית תמידי

 

מקרה קלאסי הינו כאשר לקוחות מתקשרים לדניאל מיד לאחר הפסקת חשמל שגרמה לרשת המשרדי לקרוס.  דניאל מצליח במהירות

.להפעיל מחדש את המערכת עם מינימום אבדה של דטה  בגלל הקונפיגרציה המקורית שהוא עיצב והתקין

 

הדוגמא הפשוטה הזאת ממחישה את הערך העליון של הנסיון הנרחב של דניאל שהוא מביא איתו לכל מפגש עם לקוחותיו. הפחד

.מאי-ודאות בטכנולוגיה מורכבת הוחלף ע"י אמון במערכת שמסוגלת להביא תוצאות

 

דניאל מציע תוכנית תחזוקה חודשית שכוללת ביקורים במשרדך באופן קבוע כדי להבטיח שהמחשבים והרשתות שלך פועלים בצורה מיטבית.  אנו גם פנויים בין ביקורים כדי לאתר ולטפל בבעיות שעולות.  ועבור מחשבים לשימוש ביתי, דניאל יכין תוכנית לבדיקות ותחזוקה

.שיתרחשו כל חצי שנה כדי להבטיח שהמחשבים שלך יפעלו כמו שצריך